Bývanie Ekonomika a financie Obchody a služby Správy a zajímavosti

Využívajte elektrickú energiu z biomasy aj vy!

Hľadáte inšpiráciu, ako prispieť k ochrane našej planéty, no zároveň neznižovať komfort svojho života? Aj malý krôčik vpred môže v skutočnosti významne pomôcť! Akú úlohu v tomto prípade zohráva biomasa?

Najlepším spôsobom, ako prispieť k ochrane životného prostredia a udržateľnosti zdrojov na Zemi, je využívanie tzv. zelenej elektriny. Tá je charakteristická tým, že pochádza z obnoviteľných zdrojov a jej výroba prakticky nijako nezaťažuje životné prostredie, najmä po stránke emisií. Síce uhoľné elektrárne v Európe už často nenájdeme, predsa len sa veľká časť elektrickej energie vyrába metódami, ktoré nie sú obnoviteľné. Vezmime si napríklad elektrickú energiu vyrábanú v jadrových elektrárňach. V tomto prípade síce samotná elektráreň neprodukuje do ovzdušia škodlivé emisie, no tie sú produkované pri ťažbe surovín, ktoré sú využívané v jadrových reaktoroch. Nehovoriac o tom, že zásoby týchto surovín nie sú neobmedzené, a tak tento spôsob výroby elektrickej energie nemusí fungovať večne.

Biomasa na Slovensku dáva veľký zmysel práve z hľadiska výroby obnoviteľnej elektrickej energie. Pod pojmom biomasa sa myslia nevyužiteľné časti rastlín, ktoré zostávajú navnivoč najmä po ich poľnohospodárskom využití. Rastliny tu vždy boli a budú, a teda aj biomasa je prakticky neobmedzený zdroj energie.

Elektrina z biomasy aj u vás doma!

Biomasa na Slovensku začína zažívať postupný vzostup práve v oblasti výroby elektrickej energie. Z biomasy môže byť vyrábané veľké množstvo elektrickej energie, ktorá sa dá využívať tak v domácnostiach, ako aj vo firmách. Samozrejme, výroba elektrickej energie z biomasy nie je práve najjednoduchšia.

Našťastie, na Slovensku máme firmu Greenlogy, ktorá si s energiou z biomasy vie poradiť. A to najlepšie? Elektrickú energiu z biomasy môžete vďaka Greenlogy odoberať aj vy. Značným spôsobom tak podporíte využívanie obnoviteľných zdrojov energie a pritom nijako neprídete o komfort či výhodnú cenu klasickej elektriny.

Napsat komentář