Auto-moto Ekonomika a financie

Ako dostať auto do nákladov

„Auto do nákladů“ môžete dostať spoľahlivým spôsobom – operatívnym leasingom. Každá firma sa snaží minimalizovať daňové odvody, veď kto by chcel platiť viac, ako je nutné. Účtovníčky hľadajú všetky cestičky, ako do nákladov firmy dostať čo najviac položiek.

Ak si firma zabezpečuje vozový park formou leasingu, môže jednoduchou cestou dostať „auto do nákladů“. Od dátumu uzatvorenia zmluvy s leasingovou spoločnosťou môže auto do nákladov započítavať okamžite. Ide konkrétne o obstaranie vozidla na leasing, následné leasingové splátky. Leasingová splátka je z hľadiska účtovníctva daňovo odpočítateľná položka. Podľa zákona o dani z príjmov je doba lízingu najmenej 60 percent riadnej doby odpisovania, pričom nesmie trvať menej ako tri roky. Finančný lízing je pre podnikateľov výhodnejší práve vďaka rýchlejšiemu a efektívnejšiemu odpisovaniu majetku. Nárok na odpočet DPH si môžete uplatňovať z každej splátky osobitne.

Auto do nákladov – môžete započítať aj daň z motorových vozidiel, náklady na bežné opravy a údržbu, rovnako si môžete účtovať aj úroky z lízingu a poistenie.

Napsat komentář