Ekonomika a financie Obchody a služby

Digitálna transformácia “Made by MEWA”

Systém čistiacich utierok MEWA: S digitalizáciou narastá kvalita a spokojnosť zákazníkov

Poskytovateľ textilných služieb MEWA so svojimi 45 pobočkami a vlastným vozovým parkom dodáva viac ako 190 000 spoločnostiam po celej Európe priemyselné textílie s možnosťou opakovaného použitia. Kompletný servis zahŕňa okrem čistiacich utierok z vlastnej tkáčovne tiež pracovné alebo ochranné odevy a doplnky. Inovatívny rodinný podnik začal s digitalizáciou výrobných procesov už pred 10 rokmi. Ako ale digitálna transformácia súvisí so systémom čistiacich utierok MEWA a aké výhody ponúka zákazníkom?

Bratislava, november 2020: “Vyzdvihnúť, vyprať, doviezť”. Tak je možné zhrnúť hlavný obchodný princíp spoločnosti MEWA, ktorá poskytuje textilné služby. Už v roku 2011 sa pri zahájení prevádzky zariadenia na spracovávanie čistiacich utierok v severnom Nemecku rozhodla dôsledne zaviesť nové procesy pre užívateľov, operátorov a manažérov. Využíva k tomu digitálne technológie. “Náš prístup mal od úplného začiatku podobu celistvého konceptu. Počnúc od technických procesov, cez neodmysliteľný manažment energetiky až po činnosti spojené s výrobou, ako napríklad spracovávanie čistej a odpadovej vody. Našim cieľom je do roku 2024 čo najviac digitalizovať všetky postupy a systémy, “vysvetľuje Uwe Schmidt, vedúci technickej prípravy výroby & logistiky spoločnosti MEWA.

Systém čistiacich utierok ponúka rovnakú kvalitu a štandardy služieb v celej Európe

Systém opätovného využívania produktov spoločnosti MEWA uľahčuje prácu malým i veľkým podnikom z oblasti priemyslu a remesiel. Použité utierky sú vyzdvihované v stanovených časoch, potom sa v súlade s normami vyperú a po dôkladnej kontrole kvality sa opäť vrátia k zákazníkovi. Digitalizácia pritom umožňuje perfektné overenie všetkých procesov. Zaručuje, že utierky na 100% udržia svoj tvar a spoľahlivo fungujú.

Komplexný cyklus s viacúrovňovým kontrolným systémom garantuje, že každá čistiaca utierka, ktorú zákazník dostane, spĺňa vysoké kvalitatívne nároky. Po vypraní naši zamestnanci utierky najprv dôkladne prehliadnu. U všetkých textílií preveria, či sú čisté, či nie sú opotrebované, deravé alebo roztrhnuté. Potom prichádza na rad digitálna skúška vrátane elektronického váženia. Každá nová utierka MEWA má totiž rovnakú váhu, v priebehu času ale stráca na hmotnosti kvôli bežnému opotrebovaniu. Väčšia gramáž naopak môže znamenať zvyšok nečistôt alebo usadenín ako sú oleje, farby a kovové častice. Príliš ľahké utierky sú automaticky vyradené. Pokiaľ naopak váži viac, musí sa ešte raz vyprať. Detektory kovu skontrolujú prípadné kovové zvyšky a tieto utierky sa tiež vytriedia.

Aby sme získali prehľad o dôležitých ukazovateľoch rôznych postupov, plánujeme vo všetkých podnikoch MEWA špeciálne digitálne panely. Týmto spôsobom je možné kontrolovať spotrebu zdrojov a zvýšiť efektivitu systému. “Digitalizácia nám ukazuje dostupnosť zariadenia, stabilitu procesov a našu produktivitu. Podporuje nás v celej Európe pri poskytovaní služieb zákazníkom, ktorí tak včas dostávajú rovnakú kvalitu so štandardom služieb a špeciálnymi nákladmi, “vysvetľuje Uwe Schmidt.

Automatizované pracie linky pre čistiace utierky MEWA

Ďalším príkladom digitalizácie v spoločnosti je naša tretia pracia linka pre čistiace utierky zriadená v roku 2019 na francúzskej pobočke v Avermes. V rámci prestavby bolo skoršie ručné zaobchádzanie s bezpečnostnými kontajnermi MEWA Safety Container (SaCon®) nahradené systémom s automatizovaným procesom. “S našou vysoko modernou linkou garantujeme zákazníkom prvotriednu úroveň kvality pre čistiace utierky. Vďaka novému logistickému systému môžeme tiež prepravovať bez dodatočného využitia ľudskej sily veľké množstvo bezpečnostných kontajnerov. Tie slúžia na ukladanie a bezpečnú prepravu použitých, opakovateľne využiteľných čistiacich utierok. Vďaka tomu dochádza ku skvalitňovaniu organizácie práce a k väčšej bezpečnosti našich zamestnancov, “vysvetľuje Christoph Sporrer, technický vedúci z francúzskej pobočky spoločnosti MEWA.

V strednodobom horizonte by mali byť všetky podniky, v ktorých sa spracovávajú čistiace utierky MEWA, vybavené automatickou umývacou linkou, kde sa tiež vyčistia bezpečnostné kontajnery.

MEWA Textil-Management 

Kompletnému textilnému servisu sa spoločnosť MEWA venuje už od roku 1908. V zdieľaní textilu je tak priekopníkom. Dnes MEWA so svojimi 45 pobočkami zásobuje podniky po celej Európe pracovným a ochranným oblečením, čistiacimi utierkami, rohožami pre zachytávanie oleja alebo vchodovými rohožami. To všetko vrátane starostlivosti, údržby, skladovania a logistiky. Výrobky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je možné si objednať z  katalógu. O viac ako 190 000 zákazníkov z odvetvia priemyslu, remesiel, obchodu alebo gastronómie sa stará približne 5700 zamestnancov. V roku 2019 dosiahla skupina MEWA obrat 734 miliónov eur a jedná sa tak o poprednú firmu pôsobiacu v textilnom manažmente. Spoločnosť bola mnohokrát ocenená za svoje úsilie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, zodpovedného správania alebo vedenia značky.

Ďalšie informácie otextilnom manažmente MEWA získate na:

MEWA Textil-Service SR s.r.o., Varšavská 29, 83102 Bratislava, Tel.: +421 2 44636097

Fax: +421 2 44462908, E-Mail: bratislava@mewa.sk, www.mewa.sk

Kontakt pre tlač:

Mediatrust Communications, Madeleine Neuse,

Tel.: +420 603 556 410, E-Mail: mneuse@mediatrust.cz

MEWA na Twitteru: twitter.com/mewa_sk

Sledujte spoločnosť MEWA na Instagramu: www.instagram.com/mewakarriere

Napsat komentář