Auto-moto

Leasing áut je forma dlhodobého prenájmu vozidla

Leasing áut je prenájom nového, ojazdeného, úžitkového ako aj dovezeného automobilu, ktorý sa uskutočňuje podľa vopred dohodnutých podmienok. Majiteľom predmetu leasingu je počas doby prenájmu leasingová spoločnosť. Finančný leasing aut znamená dlhodobý prenájom, kde financovanie predmetu leasingu zabezpečuje leasingová spoločnosť a nájomca tento predmet využíva za pravidelné mesačné splátky.

Prevádzkové náklady spojené s predmetom leasingu znáša nájomca. Po skončení leasingu sa stáva majiteľom nájomca, a to za vopred dohodnutú sumu. Táto forma leasingu je v súčasnosti najbežnejšia. Pre firmy je ďalej výhodné využívať tzv. operatívny leasing áut. Ten zahŕňa klasický dlhodobý prenájom automobilu a firma sa navyše nemusí starať ani o ďalšie služby spojené so správou vozidla. Leasingové splátky je možné ihneď zahrnúť do daňových nákladov. Nájomcovi nevzniká žiadne právo na kúpu vozidla. Naopak, po skončení doby prenájmu sa predpokladá vrátenie predmetu leasingu leasingovej spoločnosti. Prenajímateľ v tomto prípade znáša všetky riziká spojené s prevádzkou predmetu a zabezpečuje servis, údržbu a poistenie.

Napsat komentář