Auto-moto

Leasingové spoločnosti ponúkajú rad služieb

Leasingové spoločnosti prenajímajú majetok, ktorý je následne splácaný formou leasingových platieb. Výška leasingových platieb sa odvíja od hodnoty prenajímaného predmetu, dĺžky leasingového vzťahu, nákladov spojených s leasingom, rizikovosti nájomcu a samozrejme aj od zisku prenajímateľa. Lízing umožňuje získať investíciu úplne, alebo čiastočne z cudzích zdrojov bez priameho dopadu na výšku vlastného kapitálu, čo jevýhodné najmä pre podnikateľov.

Na začiatku leasingového vzťahu býva nájomca vyzvaný, aby zaplatil akontáciu alebo prvú zvýšenú splátku. Týmto sa leasingový vzťah formalizuje a nájomca môže využívať predmet leasingu. „Leasingové společnosti“ ponúkajú okrem služieb aj odpovede na niektoré otázky potenciálnych zákazníkov priamo na svojich internetových stránkach. Informácie síce nebývajú kompletné, ale klientov aspoň upozornia na niektoré detaily a špeciálnosti leasingu. Prostredníctvom leasingu je možné obstarať nové ako aj ojazdené automobily, technológiu do výroby alebo nehnuteľnosť. Pri výbere ponuky od lízingových spoločností si v prvom rade všímajte najmä výšky akontácie a výšky preplatenia obstarávacej ceny predmetu lízingu. Informujte sa aj o dodatočných službách, aké Vám „leasingové společnosti“ môžu ponúknuť.

Napsat komentář