Auto-moto

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie slúži k ochrane vozidla pred škodami spôsobenými živlami alebo vzniknutými v dôsledku havárie, odcudzenia alebo neoprávneného použitia vozidla.Ačkoliv nejde o PZP porovnanie, je rozumné havarijné poistenie uzavřít.

Opravy áut sú drahé a i v prípade nezavinené škody môžu znamenať nepríjemný zásah do rodinného rozpočtu.Havarijné poistenie je určené všetkým vozidlám s platným technickým preukazom a českou poznávacou značkou, s výnimkou historických vozidel.Při uzavretia havarijného poistenia v akejkoľvek variante je k dispozícii a jasistenčná služba zadarmo.

Pro prípad havárie, živelnej udalosti a odcizení. Pokud si v jednej zmluve zriadite zároveň havarijné poistenie v akejkoľvek variante a poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidla, získavate automaticky zadarmo asistenčnú službu Special pre prípad havárie, živelnej udalosti, poruchy a odcudzenie.

Havarijné poistenie automaticky obsahuje poistenie trvalých následkov úrazu alebo smrti úrazom dopravovaných osob.Výše poistného sa odvíja od všeobecnej ceny vozidla k dátumu vstupu do poistenia.To znamená, že za staršie auto zaplatíte nižšiu pojistné.Havarijní poistenie môžete uzavrieť v jednej z troch variantov, ktoré sa líšia rozsahom poistených rizik.U všetkých variantov havarijného poistenia si môžete zvoliť práve takúto spoluúčasť, aká Vám najlepšie vyhovuje.Pokud jazdíte bez nehôd, získate každý rok bonus (zľavu) z poistného, ktorý môže dosiahnuť až 50%. Bonus preberáme aj od iných poisťovní, ak jeho existenciu môžete vierohodne doložiť.

Napsat komentář