Správy a zajímavosti

Ministerstvo vnútra uzatvorilo kolektívne zmluvy so zamestnancami

Ministerka vnútra Denisa Saková a generálny tajomník služobného úradu MV SR  Ondrej Varačka v pondelok 17. decembra 2018  podpísali kolektívne zmluvy na roky 2019-2020 pre všetky skupiny zamestnancov rezortu vnútra – policajtov, hasičov, horských záchranárov, civilných štátnych zamestnancov i civilných zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. 

Kolektívne zmluvy uzatvorené v záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok sú výsledkom rokovaní so zástupcami jednotlivých odborových zväzov.

Okrem avizovaného zvýšenia platov o 10 percent od januára 2019 a v rovnakej výške aj od januára 2020 sa ministerstvo vnútra dohodlo s odborármi na navýšení dovolenky zamestnancov o 1 týždeň nad rámec Zákonníka práce.  Od apríla 2019 budú zamestnanci ministerstva vnútra dostávať stravné poukážky v hodnote 4 € na deň.

Kolektívne zmluvy upravujú aj tvorbu sociálneho fondu – v budúcom roku to bude 1,1 percenta pre všetky skupiny zamestnancov.  

Podpis kolektívnych zmlúv

Súčasťou kolektívnych zmlúv je okrem iného  zavedenie pružného pracovného času na pracoviskách, kde o to požiada odborová organizácia a prevádzkové podmienky to umožnia.

Napsat komentář