Obchody a služby

Záhada R vyriešená alebo Viete, prečo sú výrobky označené písmenom R v kruhu?

Som si istý, že väčšina z vás sa už stretla s veľkým písmenom R v kruhu ®. Ale viete, čo to vlastne znamená? Aké výhody prináša táto značka vlastníkovi? A aký prínos to má pre spotrebiteľa? Poďme si spoločne odpovedať na tieto otázky a objasniť pojem ochranná známka.
Ochranná známka je jedným z duševných vlastníctiev spoločnosti a poskytuje vlastníkovi právnu vymožiteľnosť neoprávneného používania známky. Vysvetlíme si to na konkrétnom prípade. Každý podnik v našej krajine má právo na ochranu svojej značky, pod ktorou ponúka svoj tovar alebo služby. Zákazníci sa tak môžu ľahšie orientovať na trhu a rozlíšiť konkrétne produkty medzi ostatnými ponúkanými. Registrované označenie nemôže používať nikto iný ako vlastník. V opačnom prípade sa situácia považuje za nezákonnú. Výrobky uvedené na trh s rovnakým označením sú potom označené ako falzifikáty a musia byť zničené.

Kde a čo možno zaregistrovať ako ochrannú známku?

Registrácia ochrannej známky patrí do kompetencie Úradu priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici. Žiadosť sa podáva v papierovej aj elektronickej forme. Po zaplatení správneho poplatku úrad preskúma, či navrhované označenie už nie je zapísané, a prihlášku uverejní vo vestníku, pričom tretie strany môžu do troch mesiacov od uverejnenia podať námietky. Ak sa nezistia žiadne námietky, úrad prihlášku zaregistruje a vydá čerstvému majiteľovi ochrannej známky osvedčenie o zápise. Ochranná známka, ktorú chcete zaregistrovať ako ochrannú známku, môže mať niekoľko podôb. Slovné, grafické, kombinované, priestorové alebo zvukové. Pri výbere správneho nápisu je dobré dôkladne zvážiť, akú formu zvolíte, a dokonca si na grafické stvárnenie prizvať odborníkov a nechať si vypracovať návrh. Značku budete predsa používať dlhé roky, preto je vhodné, aby bola určitým spôsobom nadčasová.
Ak vás zaujíma, či sa podnikateľovi cena za registráciu ochrannej známky vrátia, odpovedáme jednoznačne áno. Straty podnikov z napodobňovania a predaja podobných výrobkov sú značné. Nehovoriac o tom, že registrovaná ochranná známka dáva vlastníkovi určitú prestíž a pre zákazníka je znakom kvality a stability.

Napsat komentář